ورزشکاران سحرخیز می‌توانند پس از یک ساعت و نیم ورزش در سانس استخر صبحگاهی و صرف صبحانه، با روحیه و انرژی دوچندان عازم کار و فعالیت روزانه شوند. استخر خرم شاد در ابعاد ۳۳ متر در ۱۶ متر و عمق ۸۰ سانت تا ۲۲۰ سانتی متر در سالنی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ساخته شده است. امکانات استخر عبارتند از : سونا ی خشک و سونای بخار، جکوزی، حوضچه آب سرد، اتاق مه، حوضچه کودکان، اتاق ماساژ و بوفه.


سانس های تفریحی آقایان

روز / سـاعـت اسـتخـر وسـونـای صـبـحـگـاهـی اسـتـخـر وسـونا
شنبه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۶-۲۴ (۳۵۰۰۰ تومان)
یک‌شنبه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۹:۳۰-۲۴ (۳۵۰۰۰ تومان)
دوشنبه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۸-۲۴ (۳۵۰۰۰ تومان)
سه شنبه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۹:۳۰-۲۴ (۳۵۰۰۰ تومان)
چهارشنبه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۶-۲۴ (۳۵۰۰۰ تومان)
پنج‌شنبه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان)     ۲ تا ۱۹:۳۰ بامداد (۴۰۰۰۰ تومان)
آدینه ۵-۷:۳۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۶-۲۴ (۳۵۰۰۰ تومان)

(( سـانـس صـبـحـگـاهـی هـر روز سـاعـت ۵ تــا ۷:۳۰ بـاصـبـحـانـه رایـگـان ))

سانس های تفریحی بانوان

روز / ساعت استخر وسونای صبحگاهی استخر وسونا
شنبه ۸-۱۰ ((از اواخر شهریور ماه)) ۱۰:۳۰-۱۵ ((از اواخر شهریور ماه))
یک‌شنبه ۸-۱۰ ((از اواخر شهریور ماه)) ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰ (۳۵۰۰۰ تومان)
دوشنبه ۸-۱۰ ((از اواخر شهریور ماه)) ۱۰:۳۰-۱۵ ((از اواخر شهریور ماه))
سه شنبه ۸-۱۰ ((از اواخر شهریور ماه)) ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰ (۳۵۰۰۰ تومان)
چهارشنبه ۸-۱۰ ((از اواخر شهریور ماه)) ۱۰:۳۰-۱۵ ((از اواخر شهریور ماه))
پنج‌شنبه ۸-۱۰ ((از اواخر شهریور ماه)) ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰ (۳۵۰۰۰ تومان)
آدینه ۸-۱۰ (۲۲۰۰۰ تومان) ۱۰:۳۰-۱۵ (۳۵۰۰۰ تومان)

(( سـانـس صـبـحـگـاهـی بــانــوان۸ تــا ۱۰ صـبـح فـقـط جـمـعـه هـا هـمـراه بـا صـبـحـانـه رایـگـان ۲۲۰۰۰ تـومـان ))

عضویت استخر و سونا

از مزایای عضویت استخر و سونای خرم‌شاد بهره‌مند شوید! برای اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی عضویت استخر و سونای خرم‌شاد مراجعه فرمایید.

استخر شنای خرم‌شاد

دیدگاهتان را بنویسید

دیباچه را ببند