نوع عضویت اعتبار نرخ کارت استخر و سونا (تومان)
کارت ۱۰۰ جلسه ای (۳۳٪ تخفیف) ۱۲ ماه ۲,۶۰۰,۰۰۰
کارت ۵۰ جلسه ای (۲۰٪ تخفیف) ۹ ماه ۱,۶۰۰,۰۰۰
کارت ۲۵ جلسه ای (۱۰٪ تخفیف) ۶ ماه ۹۰۰,۰۰۰
  1. اعضا می‌توانند از تعداد جلسه‌های کارت خود برای همراهان خود استفاده کنند.
  2. بعد از انقضای کارت ، جلسه‌های باقی‌مانده قابل استفاده نخواهند بود.
  3. افزایش نرخ، مشمول کارت‌های صادر شده نمی‌شود.
نوع عضویت اعتبار نرخ کارت استخر و سونا (تومان)
کارت ۱۰۰ جلسه ای (۳۵٪ تخفیف) ۱۲ ماه ۱,۷۰۰,۰۰۰
کارت ۵۰ جلسه ای (۲۵٪ تخفیف) ۹ ماه ۱,۰۰۰,۰۰۰
کارت ۲۵ جلسه ای (۲۰٪ تخفیف) ۶ ماه ۵۶۰,۰۰۰
  1. اعضا می‌توانند از تعداد جلسه‌های کارت خود برای همراهان خود استفاده کنند.
  2. بعد از انقضای کارت، جلسه‌های باقیمانده قابل استفاده نخواهند بود.
  3. افزایش نرخ، مشمول کارت‌های صادر شده نمی شود.
اداره‌ها، شرکت‌ها و اشخاص میتوانند از تخفیف‌های زیر در هنگام خرید بلیت به تعداد بالا استفاده نمایند:
تعداد تخفیف تعداد بلیت تخفیف نقدی
۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ۱۶% بلیت ۸%
۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ ۲۰% ۱۰%
۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ ۲۶% ۱۳%
۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ ۳۰% ۱۵%
۵۰۰۰ به بالا ۳۶% ۱۸%
  • بلیت‌های استخر و سونا که به شکل بالا پیش‌فروش می شوند در روزهای پنج‌شنبه در سانس آقایان پذیرش نمی‌شوند و روی آنها عبارت «غیر از پنجشنبه‌ها» قید شده است.
  • درصد تخفیف بلیت به تعداد خریداری‌شده اضافه می‌گردد .
  • درصد تخفیف نقدی از مبلغ پیش‌فروش بلیت کسر می‌گردد.
اداره‌ها، مدرسه‌ها و سایر اشخاص در صورت علاقه به اجاره‌ی سانس دربست استخر می‌توانند با دفتر مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۷۰۱ تماس حاصل نمایند.
دیباچه را ببند