نوع عضویت اعتبار نرخ کارت استخر و سونا (تومان)
کارت ۱۰۰ جلسه‌ای (۵۰٪ تخفیف) ۱۲ ماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
کارت ۵۰ جلسه‌ای (۴۰٪ تخفیف) ۹ ماه ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
کارت ۲۵ جلسه‌ای (۳۰٪ تخفیف) ۶ ماه ۱٫۲۲۵٫۰۰۰
  1. اعضا می‌توانند از تعداد جلسه‌های کارت خود برای همراهان خود استفاده کنند.
  2. بعد از انقضای کارت ، جلسه‌های باقی‌مانده قابل استفاده نخواهند بود.
  3. افزایش نرخ، مشمول کارت‌های صادر شده نمی‌شود.
نوع عضویت اعتبار نرخ کارت استخر و سونا (تومان)
کارت ۱۰۰ جلسه ای (۳۰٪ تخفیف) ۱۲ ماه ۳/۱۰۰/۰۰۰
کارت ۵۰ جلسه ای (۲۰٪ تخفیف) ۹ ماه ۱/۸۰۰/۰۰۰
کارت ۲۵ جلسه ای (۱۰٪ تخفیف) ۶ ماه ۱/۰۰۰/۰۰۰
  1. اعضا می‌توانند از تعداد جلسه‌های کارت خود برای همراهان خود استفاده کنند.
  2. بعد از انقضای کارت، جلسه‌های باقیمانده قابل استفاده نخواهند بود.
  3. افزایش نرخ، مشمول کارت‌های صادر شده نمی شود.۰
اداره‌ها، مدرسه‌ها و سایر اشخاص در صورت علاقه به اجاره‌ی سانس دربست استخر می‌توانند با دفتر مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۷۰۱ تماس حاصل نمایند.