خانه » خدمات » برنامه کلاس‌های آموزشی

برنامه کلاس‌های آموزشی

مجتمع خرم‌شاد در بسیاری رشته‌های ورزشی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌نماید.

 

برنامه ی کلاس‌ها در بهار ۱۳۹۶

برنامه‌ی دختران

برنامه‌ی پسران

 

برنامه ی کلاسهای تابستانی ۱۳۹۶ ((جلسه ۲۴))

برنامه‌ی دختران (جلسه ۲۴)

برنامه‌ی پسران (جلسه ۲۴)

برنامه ی کلاسهای تابستانی ۱۳۹۶ ((جلسه ۳۶))

برنامه‌ی دختران (جلسه ۳۶)

برنامه‌ی پسران (جلسه ۳۶)

شروع ثبت نام دوره دوم کلاسهای مرداد وشهریور ۱۳۹۶

کلاس های مراد و شهریور دختران ۹۶

کلاس مرداد و شهریور پسران سال۹۶