مجتمع خرم‌شاد در بسیاری رشته‌های ورزشی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌نماید.

 

برنامه ی کلاس‌های پاییز ۱۳۹۹

برنامه کلاس‌های پاییز ۱۳۹۹ – پسران

برنامه کلاسهای پاییز ۱۳۹۹ – دختران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید