آغاز کلاس جودو

آغاز کلاس جودو

حمام علی قلی آقا در اصفهان بنا شده در سال ۱۱۲۵ هجری قمری

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید