قــابـــل تـــوجـــه اولــیــاءگــرامــی

بازدید کلاسهای تابستانی پــــســـران از ساعت ۸ صبح تا ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۱ برگزار میگردد.
لازم به ذکر است بازدید از هر کلاس بر اساس روز و سانس هنر جو امکان پذیر میباشد.


بازدید کلاسهای تابستانی دخـــتـــران از ساعت ۸ صبح تا ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۲ برگزار میگردد.
لازم به ذکر است بازدید از هر کلاس بر اساس روز و سانس هنر جو امکان پذیر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید