کلیه‌ی رشته‌های رزمی باشگاه خرم‌شاد از شنبه ۱۵ شهریورماه دایر هستند.

کلیه‌ی رشته‌های رزمی باشگاه خرم‌شاد از شنبه ۱۵ شهریورماه دایر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید