اسامی هنرجویان مقام آور مجموعه ورزشی خرمشاد در مسابقات بین المللی کاراته بانوان(جام پایتخت)
Karateh

اسامی هنرجویان مقام آور مجموعه ورزشی خرمشاد در مسابقات بین المللی کاراته بانوان(جام پایتخت)

اسامی هنرجویان مقام آور مجموعه ورزشی خرمشاد در مسابقات بین المللی کاراته بانوان(جام پایتخت) مورخ ۹۸/۸/۲ : ۱.آوین حسن نژاد مقام دوم (رشته کومیته) ۲.عسل شهرامی مقام سوم (کومیته) ۳.ساغر نرقانی مقام سوم (کومیته) ۴.پانته آ مشیرنژاد مقام سوم (کومیته)

Continue Reading
نتایج اولین دوره مسابقات دستجات آزاد قهرمانی کشوری اسکیت رولبال جوانان (بانوان) به میزبانی استان قزوین
Eskeyt

نتایج اولین دوره مسابقات دستجات آزاد قهرمانی کشوری اسکیت رولبال جوانان (بانوان) به میزبانی استان قزوین

نتایج اولین دوره مسابقات دستجات آزاد قهرمانی کشوری اسکیت رولبال جوانان (بانوان) به میزبانی استان قزوین

Continue Reading
دیباچه را ببند