آغاز ثبت نام طرح سپاس

با توجه به نزدیک شدن سال جدید و افزایش۲۰درصدی شهریه ها در سال۹۵ به منظور قدردانی از حضور و همراهی شما در سالی که گذشت شرایطی را فراهم نموده ایم که می توانید با شهریه سال ۹۵ثبت نام نموده ولی در سال ۹۶ استفاده نمائید.
هر فرد می تواند جهت هر رشته ی ورزشی ۱ تا ۱۰ دوره ثبت نام نماید.

تاریخ پایان ۱۳۹۶/۱/۲۷