اسامی مدال آوران مسابقات استان تهران

اسامی مدال آوران مسابقات استان تهران

اسامی مدال آوران مسابقات استان تهران

کاراته سبک کان ذن

هلیا ابراهیمی                           مقام اول در رشته کومیته

نونا نوفر                                   مقام دوم در رشته کا تا

یسنا گنجی                             مقام دوم کومیته و مقام سوم کاتا

آرمیتا امیواران                           مقام اول کومیته و مقام سوم کاتا

آیناز جعفرزاده                           مقام سوم کاتا

ضمن سپاس از زحمات سرکار خانم علیزاده مربی تیم

کاراته خرم شاد ، این موفقیت را به ایشان و اعضای تیم

تبریک می گوییم.