اطلاعیه تعطیلی به مناسبت تاعاسوا وعاشوراحسینی

مجموعه خرم شاد به مناسبت تاسوعا و عاشوارای حسینی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۹۶ تعطیل می باشد.