افتخار آفرینی هنرجویان باشگاه خرم‌شاد در رشته‌ی کاراته
Karate_2

افتخار آفرینی هنرجویان باشگاه خرم‌شاد در رشته‌ی کاراته

اسامی هنرجویان مقام آور مجتمع ورزشی خرمشاد در مسابقات قهرمان کشوری بانوان کاراته(سبک کان ذن ریو) مورخ ۹۸/۱۱/۱۱
۱.عسل شهرامی ، مقام اول کومیته
۲.بهنوش امیرزاده ، مقام اول کاتا
۳.زهرا طیبی پور ، مقام دوم کومیته
۴.درسا امامی ، مقام سوم کاتا (انفرادی و تیمی) و سوم کومیته
۴.ناهید چراغی ، مقام سوم کومیته
۵.ساغر نرقانی ، سوم کاتا تیمی

۶.نازنین فاطمه حاجی شکری ، مقام دوم کومیته و سوم کاتا(انفرادی و تیمی)
۷.یاسمینا سیاه تیری ، مقام سوم کاتا
۸.زهرا غلامرضایی ،مقام سوم کاتا و سوم کومیته
۹.یلدا شرفی ، مقام سوم کاتا
۱۰.ویانا مهم کار خیراندیش ، مقام سوم کاتا و سوم کومیته
۱۱.دینا رفیعی ، مقام سوم کاتا