برنامه‌ی کلاس‌های شهریور ماه

برنامه‌ی کلاس‌های شهریور ماه

شهریور است و گیتی، از عدل شهریار
شاد است، خیز و مایهٔ شادی به من بیار

باده شناس، مایه‌ی شادی و خرمی
بی باده هیچ جان نشد از مایه شادخوار

مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد در شهریور ماه ۱۳۹۵ با کلاس‌های مختلف آموزشی با شما خواهد بود:

برنامه ی کلاس‌ها در شهریور ۱۳۹۵

برنامه‌ی دختران

برنامه‌ی پسران

برای آگاهی بیشتر درباره‌ی کلاس‌ها، با شماره تلفن ۴۸۰۷۹ تماس بگیرید.