برنامه‌ی کلاس‌ها و سانس‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۵
پاییز در پارک ناژوان اصفهان

برنامه‌ی کلاس‌ها و سانس‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۵

خیزید و خزآرید که هنگام خزان است
باد خنک از جانب خوارزم وزان است

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است
گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزان است

مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد در پاییز و زمستان ۱۳۹۵ با کلاس‌های مختلف آموزشی با شما خواهد بود:

برنامه ی کلاس‌ها در شهریور ۱۳۹۵

برنامه‌ی دختران
برنامه‌ی پسران

سانس‌ها و ساعت‌های استخر تفریحی در پاییز و زمستان ۱۳۹۵ را در اینجا ببینید.

برای آگاهی بیشتر، با شماره تلفن ۴۸۰۷۹ تماس بگیرید.

* عکس: پاییز در پارک ناژوان اصفهان (برگرفته از سایت ویسگون)