برنامه ی استخر و سونا در ماه مبارک رمضان

ضمن تبریک بابت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برنامه ی استخر و سونا در این ماه به شرح زیر است:

افطار تا سحر از ساعت ۲۱ الی ۳ بامداد

بهای بلیت برای ۲/۵ ساعت استفاده از استخر و سونا ۳۰۰/۰۰۰ ریال و شب های پنجشنبه ۳۵۰/۰۰۰ ریال است.برای استفاده ی طولانی تر مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریا ل شارژ خواهد شد که این مبلغ در بدو ورود به عنوان ودیعه اخذ می گردد ودر صورت استفاده از استخر به مدت کمتر از ۲/۵ ساعت  مسترد خواهد شد.