برگزاری کلاس مربیگری عملی اسکیت در سالن اسکیت مجموعه‌ی خرم‌شاد
Eskeyt

برگزاری کلاس مربیگری عملی اسکیت در سالن اسکیت مجموعه‌ی خرم‌شاد

برگزاری کلاس مربیگری عملی اسکیت در سالن اسکیت مجموعه‌ی خرم‌شاد – زیر نظر مدرس فدراسیون (آقای وحید شجاعی) – هفدهم بهمن ماه