برگزاری کلاس های طراحی، نقاشی و رنگ روغن
Painting-Class-start

برگزاری کلاس های طراحی، نقاشی و رنگ روغن

برگزاری کلاس های طراحی، نقاشی و رنگ روغن، از پنجشنبه، هجدهم مهر ماه.

زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰