به اطلاع کلیه دوستان میرساند:

به اطلاع کلیه دوستان میرساند:
مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد در روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۱۴ دایر و آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد.