تخفیف ویژه‌ی تابستانی: ۱۰ تا ۱۴ تیرماه
کلاس‌های تابستانی مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد

تخفیف ویژه‌ی تابستانی: ۱۰ تا ۱۴ تیرماه

از تخفیف ویژه‌ی کلاس‌های تابستانی خرم‌شاد در رشته‌های شنا، فوتبال و اسکیت استفاده کنید!

با ثبت‌نام در یکی از کلاس‌های زیر از تاریخ دهم تا چهاردهم تیر ماه، از ۲۰٪ تخفیف ویژه‌ی تابستانی بهره‌مند شوید:

شنا

پسران:
روزهای زوج سانس‌های ۹:۱۵-۸، ۱۰:۴۵-۹:۳۰، ۱۴-۱۲:۴۵
دختران:
روزهای فرد سانس‌های ۹:۱۵-۸، ۱۰:۴۵-۹:۳۰، ۱۴-۱۲:۴۵

فوتبال

پسران:
روزهای فرد سانس‌های ۹:۱۵-۸، ۱۲:۱۵-۱۱، ۱۷-۱۵:۴۵

اسکیت

پسران:
روزهای زوج سانس‌های ۹:۱۵-۸، ۱۰:۴۵-۹:۳۰، ۱۴-۱۲:۴۵
دختران:
روزهای فرد سانس‌های ۹:۱۵-۸، ۱۰:۴۵-۹:۳۰، ۱۴-۱۲:۴۵

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۸۰۷۹ تماس بگیرید.