تخفیف ویژه ی کلاس های تابستانی

مجتمع ورزشی خرم شاد به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک رجب وشعبان از تاریخ ۹۴/۲/۱۴ لغایت ۹۴/۲/۳۱ برای ثبت نامهای تابستانی  انجام شده در بازه زمانی مذکور از ۱۰% الی ۲۰% تخفیف به شرح ذیل ارائه می نماید:

ثبت نام پانسیون برای اعضای قدیمی کلاس های پانسیون تا پایان روز جمعه مورخ ۹۴/۰۲/۱۸ ……..۲۰% تخفیف

ثبت نام پانسیون برای اعضای جدید………………………………………………………………………………….۱۵% تخفیف

ثبت نام  برای سه رشته به بالا ………………………………………………………………………………………۱۵% تخفیف

ثبت نام برای دو رشته …………………………………………………………………………………………………۱۰% تخفیف