تغییرات کلاس‌های بسکتبال و والیبال

قابل توجه هنرجویان بسکتبال: ساعات کلاس‌های ۱۲ جلسه‌ای بسکتبال از تاریخ ۲۲ خرداد ماه به شرح جدول زیر تغییر خواهد کرد. زمان کلاس‌های تابستانی ۲۴ جلسه نیر در همین جدول مشخص شده است:

تغییرات کلاس‌های بسکتبال

کلاس والیبال دختران ار تاریخ ۲۲ خرداد ماه از شنبه-دوشنبه به شنبه-چهارشنبه تغییر خواهد کرد. بنابراین دوشنبه ۲۴ خرداد ماه کلاس والیبال دایر نخواهد بود. برای جزییات بیشتر به جدول زیر مراجعه فرمایید:

تغییرات کلاس‌های والیبال دختران