متاسفانه در حال حاضر سانس‌های استخر صبحگاهی دایر نیستند.

 ورزشکاران سحرخیز می‌توانند پس از یک ساعت و نیم ورزش در سانس استخر صبحگاهی و صرف صبحانه، با روحیه و انرژی دوچندان عازم کار و فعالیت روزانه شوند. استخر خرم شاد در ابعاد ۳۳ متر در ۱۶ متر و عمق ۸۰ سانت تا ۲۲۰ سانتی متر در سالنی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ساخته شده است. امکانات استخر عبارتند از : سونا ی خشک و سونای بخار، جکوزی، حوضچه آب سرد، اتاق مه، حوضچه کودکان، اتاق ماساژ و بوفه.

 
از مزایای عضویت استخر و سونای خرم‌شاد بهره‌مند شوید! برای اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی عضویت استخر و سونای خرم‌شاد مراجعه فرمایید.

روز / ساعتاستخر وسونای صبحگاهی 
شنبه۵-۷:۳۰ 
یک‌شنبه 
دوشنبه۵-۷:۳۰ 
سه‌شنبه 
چهارشنبه۵-۷:۳۰ 
پنج‌شنبه۵-۷:۳۰ 
آدینه۵-۷:۳۰ 


برای رعایت مسائل بهداشتی، همراه داشتن حوله‌ی شخصی الزامی است.

روز / ساعتاستخر وسونای صبحگاهی 
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه۸-۱۰ 
آدینه 

برای رعایت مسائل بهداشتی، همراه داشتن حوله‌ی شخصی الزامی است

از مزایای عضویت استخر و سونای خرم‌شاد بهره‌مند شوید! برای اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی عضویت استخر و سونای خرم‌شاد مراجعه فرمایید.