[cf]togglejs[/cf] کلاسهای ایروبیک بانوان در دو سالن در روزهای فرد برگزار می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس ایروبیک بانوان به برنامه کلاس‌ها مراجعه فرمایید.