[cf]togglejs[/cf] دیواره صخره نوردی با ارتفاع ۵.۵ متر و طول ۶ متر در سالن چند منظوره قراردارد.

برای استفاده آزاد از دیواره می توانید با شماره تلفن ۴۸۰۷۹ تماس حاصل نمایید.

کلاس‌های صخره‌نوردی

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی کلاسهای آموزش صخره‌نوردی به برنامه کلاس ها مراجعه فرمایید.