هر روزتان نوروز،نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز،نوروزتان پیروز

مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد فرا رسیدن فصل بهار و سال نو را به همه‌ی ورزشکاران و ورزش‌دوستان فرخنده باش می‌گوید. ما، خانواده‌ی خرم‌شاد، برای ایران و ایرانیان سالی سرشار از تندرستی، نیکی و خوشی آرزومندیم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

 

وبرآمد بهاری دیگر

مست و زیبا و فریبا چون دوست

سبدی پیدا کن،

پر کن از سوسن و سنبل که نکوست

همراه باد بهاری بفرست

پیک نوروزی وشادی بر دوست

    ((سال نو مبارک))