کسب مقام دوم توسط تیم فوتبال نوجوانان

کسب مقام دوم توسط تیم فوتبال نوجوانان

نتیجه مسابقه سه جانبه فوتبال نو جوانان که بین تیم های آیندگان ،خرم شاد و بسیج امام حسین  که در مورخ ۹۵/۱۲/۲۰برگزارگردید.تیم خرم شاد مقام دوم را کسب نمود.

به همه این عزیزان تبریک میگیم و آرزوی بهترین ها رو براشون میکنیم.