هنرجویان رشته ی دفاع شخصی خرم شاد در مسابقات استانی موفق به کسب مدال شدند.

هنرجویان رشته ی دفاع شخصی  خرم شاد در مسابقه رزم آوران که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه در استان همدان برگزار شد موفق به کسب مقام های ذیل شدند :

مریم دشتی           مقام اول

فاطمه انتظاری     مقام دوم

آذین اکبری          مقام دوم

مرجان سپیده        مقام سوم

فاطمه شیزاد        مقام سوم

با امید موفقیت های روز افزون، کمال تشکر را از هنرجویان گرامی و همچنین مربی محترم سرکار خانم شیخی داریم.