پیلاتس

نام این ورزش در ابتدا توسط ژوزف پیلاتس علم کنترل بدن نامگذاری شده بود که پس از مرگ وی به دلیل احترام و حفظ یاد و خاطره او توسط بازماندگانش به نام پیلاتس متداول شد.

پیلاتس سیستم ورزشی است که در سال ۱۹۲۰ توسط ژوزف پیلاتس پایه گذاری گردید روش تمرینی پیلاتس متشکل از ورزشهایی است که بر روی پیشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندامهای بدن تمرکز دارد بدون اینکه عضلات را حجیم کند یا آنها را از بین ببرد.

این روش تمرینی از حرکات کنترل شده ای تشکیل شده که  بین بدن و مغز هارمونی فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بدن افراد را در هر سن بالا می برد از فواید این ورزش:

– بالا بردن و تقویت سیستم ایمنی بدن

– بالا بردن تمامی قوای بدن در جهت اینکه فکر و ذهن را از افکار منفی آزاد  سازد

– کاهش دهنده دردهای مهره ای و کمر

– ایجاد کشیدگی در ظاهر اندام

– بوجود آوردنده شکل ظاهری بهتر اندام

– شکم صاف و کمر باریک

– پیشرفت انعطاف و تعادل

– افزایش قابلیت تحرک مفاصل

– حجیم کردن فضای ریه و بالا بردن قابلیت تنفس

– تقویت سیستم قلبی عروقی

– بالا بردن دامنه حرکتی مفاصل و عضلات

– از بین بردن درصد احتمالی جراحات و آسیب پذیری

علاوه بر این کسانی که ورزش پیلاتس را انجام می دهند خواب بهتر، عصبانیت کمتر، استرس و خستگی کمتر خواهند داشت.

از آنجا که این روش تمرینی در وضعیتهای ایستاده و نشسته و خوابیده بدون طی مسافت و پرش و جهش  انجام می گیرد آسیبهای ناشی از صدمات مفصلی را کاهش می دهد زیرا حرکات ورزشی در دامنه های حرکتی در سه وضعیت فوق با اجرای تنفس های عمیق و انقباظهای عضلانی انجام می گیرد.

منبع: انجمن ورزشی پیلاتس