کسب مقام کشوری توسط ورزشکاران مجموعه ورزشی خرم‌شاد

کسب مقام کشوری توسط ورزشکاران مجموعه ورزشی خرم‌شاد

1461732601_92eff13360e134bc0fcd2deff44ce705

کسب مقام کشوری توسط ورزشکاران مجموعه ورزشی خرم‌شاد در رشته های دفاع شخصی و کاراته سبک کانزوریو .

کلاس خانم شیخی دفاع شخصی :
خانمها فاطمه سعید خواه و مریم دشتی مقام اول کشوری
خانم ها آدین اکبری و مرجان شپیده مقام سوم کشوری

کلاس خانم علیزاده (کاراته سبک کانزوریو)

۱ – خانم سارینا قاجار رشته کمیته مقام اول
۲ – خانم سارینا جعفری رشته کاتا مقام دوم (کمیته مقام سوم )
۳ – خانم فائزه عبادی رشته کمیته مقام سوم
۴ – خانم آرمیتا امیدواران رشته کمیته مقام سوم
۵ – خانم شیدا عباسی رشته کمیته مقام دوم (کاتا مقام سوم )
۶ – خانم مهشید قاسمی رشته کاتا مقام سوم
۷ – خانم زهرا محمدی رشته کاتا مقام دوم

به همه این عزیزان تبریک میگیم و آرزوی بهترین ها رو براشون میکنیم .