به اطلاع کلیه دوستان مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد از ۵ تا ۱۲ فروردین دایر می باشد

** به اطلاع کلیه دوستان می رساند که استخر مجتمع  ورزشی فرهنگی خرم شاد از مورخ ۵ تا ۱۲ فروردین سال ۹۶ در سانس های زیر دایر میباشد:

سانس بانوان ۹ صبح تا ۱۵:۳۰

                  و

سانس آقایان ۱۷ تا ۲۳ 

((توجه :درسانس های فوق کارتهای عضویت صبگاهی نیز پذیرفته میشود.))