۲۰%تخفیف ویژه ی ثبت نام در کلاس های شهریور ماه

به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان تا تاریخ ۰۵/۲۵ /۹۴ ثبت نام دو رشته به بالا و همچنین ثبت نام کلاس های شنا با ۲۰% تخفیف انجام خواهد شد.