شب یلدا مبارک!

زمان در بستر شب خواب و بیدار است سیاهی تار می بندد چراغ ماه، لرزان از نسیم سرد پاییز است دل بی تاب و بی آرام من از شوق لبریز…

ادامه خواندن شب یلدا مبارک!