ورزش برای افراد لاغر هم لازم است ؟!!

افراد لاغر ورزش را کنار نگذارند ! محققان معتقدند افراد لاغر نباید ورزش را کنار بگذارند چون ممکن است در داخل بدن آنها چربی به شکل توده دور ارگانهای بدن…

ادامه خواندن ورزش برای افراد لاغر هم لازم است ؟!!