ورزش کنید و نمرات بهتری بگیرید !!!

ورزش کنید؛ نمرات بهتری بگیرید محققان سوئدی براساس تحقیقات خود دریافتند: افزایش فعالیت بدنی محصلان به آنها در بهبود نتایج درسی کمک می کند. محققان در تحقیقات خود بیش از…

ادامه خواندن ورزش کنید و نمرات بهتری بگیرید !!!