کسب مقام کشوری توسط ورزشکاران مجموعه ورزشی خرم‌شاد

کسب مقام کشوری توسط ورزشکاران مجموعه ورزشی خرم‌شاد در رشته های دفاع شخصی و کاراته سبک کانزوریو . کلاس خانم شیخی دفاع شخصی : خانمها فاطمه سعید خواه و مریم…

ادامه خواندن کسب مقام کشوری توسط ورزشکاران مجموعه ورزشی خرم‌شاد