انتخاب سرکار خانم علیزاده را به عنوان مسئول کمیته ی مربیان فدراسیون کاراته تبریک می گوییم.

سرکار خانم  شیهان علیزاده دارای کمربند سیاه دان ۵ ، مدرک  درجه  ۱ مربیگری و داور ملی در سبک کان زن ریو بوده و دارای مجوز برگزاری مسابقات و آزمون های ارتقاء کمربند تا دان ۳ و کلاس های استاژ می باشند.

مجتمع خرم شاد ضمن تبریک بابت انتخاب شایسته  و کسب موفقیت های فوق برای ایشان توفیق روزافزون آرزو     می کند.

asnad2