کلاس‌های بهاره و تابستانی خرم‌شاد
کلاس‌های تابستانی خرم‌شاد

کلاس‌های بهاره و تابستانی خرم‌شاد

سالی نو، بهاری نو. مجتمع فرهنگی ورزشی خرم‌شاد در سال نو با کلاس‌های مختلف آموزشی با شما خواهد بود:

برنامه ی کلاس‌ها در بهار ۱۳۹۵

برنامه‌ی دختران

برنامه‌ی پسران

برنامه ی کلاس‌ها در تابستان ۱۳۹۵

برنامه‌ی دختران

برنامه‌ی پسران

برای آگاهی بیشتر درباره‌ی کلاس‌ها، با شماره تلفن ۴۸۰۷۹ تماس بگیرید.