مدیر کل اسبق تر‌بیت ‌بدنی استان تهران صبح امروز درگذشت.

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، حجت الله خطیب که سابقه مدیریتی زیادی در ورزش ایران همچون مدیر عاملی باشگاه پر‌سپولیس، مدیر کلی اداره کل تر‌بیت ‌بدنی استان تهران و سرپرستی فدراسیون کشتی…

Continue Reading
دیباچه را ببند